Cafeneaua fetelor

Termeni si conditii

Cafeneaua fetelor

Termeni si conditii

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Societatea AESTHETIC STYLE COMMUNICATION S.R.L. este o persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Mun. Bucureşti, Sector 5, Strada Mihail Sebastian Nr. 141, Camera 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6148/2017, cod unic de înregistrare fiscală 37480692.

Vânzător – AESTHETIC STYLE COMMUNICATION S.R.L..

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă.

Vizitator – poate fi orice persoana fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de către Vânzător (electronic, telefonic etc.).

Site – online găzduit la adresa web https://cafeneauafetelor.ro/

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzator și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzatorului, prin intermediul Site-ului sau e-mailului intenția sa de a achiziționa Serviciile listate pe Site.

Servicii – orice serviciu listat pe Site, inclusiv serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Servicii pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezență fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui dispozitiv electronic;
 • continuțul oricarui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Serviciile și/sau Tarifele practicate de către Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Serviciile și/sau Tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Testimonial/Review/Comentariu – o evaluare scrisă de către beneficiarul unui Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Serviciul respectă sau nu specificațiile mentionate de către furnizor.

Document – prezenta secțiune de Termeni și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la serviciile similare sau complementare cu cele pe care le-ați achizitionat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Servicii în general, precum și alte Comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Serviciu de către Vânzător, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător sau prin transfer bancar.

Descriere – toate detaliile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora, din paginile și subpaginile Site-ului.

Tarif reprezintă contravaloarea Serviciului, pretinsă și solicitată de către Vânzător, Cumpărătorului, evidențiată corespunzător acestuia în paginile și subpaginile Site-ului.

 

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic și/sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul postei electronice și/sau SMS a notificarii de confirmare a Comenzii, după încasarea Tarifului.

 

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Vizitator/Cumpărător.

Pentru motive justificate Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Vizitatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Vizitatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, prin adresele menționate la sectiunea CONTACT din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Vânzătorul poate publica pe Site informații despre Servicii și/sau promoțiile practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp.

3.4. Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu sunt purtătoare de T.V.A.  

3.5. În cazul plaților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.7. Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Testimonial/Review legat de Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de e-mail înscrisă de Cumpărător în momentul achiziției serviciului.

 

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

4.2. Cumpărătorului/Vizitatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Continuțului, decât cu acordul scris expres al Vânzătorului.

4.3. Orice Conținut la care Cumparatorul/Vizitatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului cu referire la acel Conținut.

4.4. Cumpărătorul/Vizitatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.5. În cazul în care Vânzătorul conferă Cumpărăorului/Vizitatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Cumpărătorul/Vizitatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Cumpărător/Vizitator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun Conținut transmis către Cumparator sau Vizitator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului și/sau al angajatului/prepusului Vânzătorului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

4.7. Este interzisă orice utilizare a Continuțului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

 1. COMANDA

5.1. Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin accesarea butonului de comanda afișat pe paginile Serviciilor disponibile, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Comanda este finalizată în momentul efectuării plații și confirmării primite de la Vânzător cu privire la înregistrarea acesteia.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzătorul, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului înainte de consumarea Serviciului, fără nicio obligatie ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online sau prin emiterea unui link de plată;

5.4.3. datele furnizate de către Cumpărător sunt incomplete și/sau incorecte;

5.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să renunțe la un Serviciu, în termen de maxim 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul achită contravaloarea serviciului contractat.

5.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea putea trimite un email la adresa cosmina@cafeneauafetelor.ro cu această mențiune.

5.7. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată dupa cum urmează:

5.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

5.7.2. pentru Comenzile achitate cu OP/Transfer/ -> prin virament bancar în contul din care a fost efectuată plata;

5.8. În cazul în care un Serviciu comandat de către Cumparator, nu poate fi livrat de către Vânzător din motive obiective, acesta din urmă va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 

 1. SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

6.1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

6.1.2. contractele în cazul cărora Vânzătorul s-a deplasat la sediul Cumpărătorul/o locație convenită de comun acord pentru a presta serviciile contractate.

6.1.3. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 

 1. CONFIDENTIALITATE

7.1. Vânzătorul va pastra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poata utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.

Vânzătorul nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificari în acest sens.

 

 1. COMUNICARI COMERCIALE

8.1. Cumpărătorul/Vizitatorul îsi poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, dupa cum urmează:

8.1.1. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările comerciale primite de la Vânzător;

sau

8.1.2. prin contactarea Vânzătorului la adresa electronică stipulată în prezentul Document.

8.2. În urma achiziționării unui Serviciu, Vânzătorul poate transmite Cumparatorului Comunicări comerciale cu privire la sugestii de Servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Serviciul achiziționat.

8.3. Cumpărătorul/Vizitatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările comerciale menționate la punctul 8.2 de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător sau prin contactarea Vânzătorului în acest sens.

8.4. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare, ci doar în folosul cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Vânzătorului.

 

 

 1. FACTURARE – PLATĂ 

9.1. Tariful pentru fiecare Serviciu este afișat în cadrul site-ului https://cafeneauafetelor.ro/  și nu este purtător de T.V.A., conform legislației în vigoare.

9.2. Tariful, modalitatea de plată (pașii efectuării plății), precum și modalitatea în care se utilizează codurile promoționale sunt afișate, pe site, la secțiunea de comanda.

9.3. Cumpărătorul plătește serviciul dorit prin apăsarea butonului Plătește acum/Pay now.

Cumpărătorul va scrie și codul promoțional (cuponul) de care beneficiază (dacă este cazul).

9.4. Cumpărătorul are obligația de a furniza toate informațiile necesare pentru emiterea facturii fiscale de către Vânzător, în conformitate cu legislația în vigoare și Politica de confidențialitate.

9.5. După primirea de către Vânzător a Comenzii, conform art. 9.3 și 9.4, Vânzătorul va transmite către Cumpărător, la adresa de email de la care a primit solicitarea, link-ul de plată accesibil prin intermediul furnizorului de servicii de plată agreat de către Vânzător.

9.6. Termenul de plată este specificat în emailul care însoțește link-ul de plată.

9.7. Datele cardului de plată ale Cumpărătorului nu vor fi accesibile Vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către de Vânzător, ci de către procesatorul de plați integrat în Site, entitate autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului.  

9.8. Vânzătorul furnizează serviciul de plată, precum și înregistrarea și stocarea datelor cardului de plată a Cumpărătorului prin intermediul entității autorizate să presteze servicii de stocare a datelor de card.

9.9. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură fiscală pentru Serviciile achiziționate, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la recepționarea plății în contul Vânzătorului. Factura va fi trimisă la emailul de la care a fost primită Comanda și/sau la un alt email comunicat în mod explicit de către Cumpărător, concomitent cu confirmarea locului la cursul care face obiectul plății.

9.10. Prin trimiterea Comenzii și efectuarea plății, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic, prin poșta electronică la adresa de email furnizată de către acesta.

 

 1. RĂSPUNDERE

10.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricareia din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor după livrare.

10.2. Prin utilizarea Continutului și/sau plasarea Comenzilor, Cumpărătorul/Vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data utilizarii continutului și/sau la data plasării Comenzii.

10.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Cumpărătorilor/Vizitatorilor de la momentul afișării în Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificati periodic conținutul acestui Document.

 

 1. SCRIEREA DE TESTIMONIALE/REVIEW-URI/COMENTARII

11.1. Scrierea de Testimoniale / Review-uri / Comentarii se poate face, de către Cumpărători / Vizitatori, în secțiunile specifice. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire ale unui serviciu.

11.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Testimonial/Comentariu, Cumpărătorii / Vizitatorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

11.3. Fiecare Cumpărător / Vizitator, în momentul înscrierii de Testimoniale / Review / Comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

–    să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare ale unui anumit serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (tarif sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfăsurării Comenzii;

–    să utilizeze un limbaj corespunzator, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta Vânzătorul sau oricare alt Cumpărător / Vizitator;

–    să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

–    să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promoveaza vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

–     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură date personale ale altor Cumpărători / Vizitatori (detaliile de contact, informații despre adresă, numere de telefon, adrese de e-mail, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

–     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comerciala ca și Vânzătorul;

–    să nu încerce fraudarea Serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Testimoniale / Review-uri / Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;

–     să nu utilizeze Review-ul / Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

11.4. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Cumpărătorului / Vizitatorului de a înscrie Review-uri / Comentarii în sectiunile specifice.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Cumpărătorul / Vizitatorul este invitat să parcurgă Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, secțiune distinctă pe Site.

 

 1. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

13.1. Vezi Politica de Cookies în secțiunea specifică din acest Site.

 

 1. FORȚA MAJORĂ

14.1. Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

15.1. Prezentul contract este supus legislației române.

Eventualele litigii apărute între Vânzător și Vizitatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoresti competente de pe raza Municipiul București.